Skip to content

Kui suurt rolli mängib akna soojapidavus?

Akende osatähtsus maja soojapidavuses ja energiatõhususes tundub esmapilgul tühine, sest aknaavade pind on seinte pindalaga võrreldes visuaalselt väike. See mulje on petlik, sest tegelikult võib kehvade või amortiseerunud akende põhjustatud soojakadu küündida suisa veerandini kogu hoone küttekulust. 

Perspektiiv küttearvet kvaliteetsete akende abil tervelt neljandiku võrra kärpida peaks olema iga koduomaniku huvi. Vaadake oma talviseid küttearveid: kas need on üüratult suured ja kasvavad aasta-aastalt üha enam? Võib-olla ongi kerkivate küttekulude põhjuseks kehvavõitu aknad. 

Akende parendamiseks on kaks võimalust: olemasolevate akende ajakohastamine või akende väljavahetamine. Et üht asja mitte mitu korda teha tuleks ka uut maja ehitades pöörata akende valikul tähelepanu nende soojapidavusele.

Kõik aknad korraga

Tuleb arvestada, et olemasolevate akende energiatõhusust ei saa lõputult tõsta. Siin on ees omad piirid, mis tulenevad nii konkreetse akna seisundist ja tüübist kui ka tehnilistest parameetritest.

Mõistlikum on vahetada aknad uute tänapäevastele nõuetele vastavate akende vastu. Ideaalis peaks hoone kõik aknad korraga välja vahetama – nii saavutab akende soojakadude vähendamiseks maksimaalse efekti. 

“Maja silmi” ehk aknaid uutega asendades tuleb langetada hulk otsuseid, mis mõjutavad pikemas perspektiivis hoone energiatõhusust ja kulusid. Akende soojapidavus on peamine ja kõige kergemini mõistetav omadus, mida seejuures silmas pidada. Raami materjal, akna tüüp, viimistlus, kremoonid ja muud detailid on pigem arhitektuurilist, tehnilist või esteetilist laadi küsimused, mis ei mõjuta akende soojapidavust ja energiatõhusust kaugeltki nii suurel määral, kui teeb seda klaaspaketi valik.

Mida näitab U-väärtus?

Akna soojapidavust iseloomustab U-väärtus, mis näitab mitu vatti energiat ühes tunnis akna pinna ruutmeetri kohta kaotsi läheb. Teisisõnu: mida väiksem on akna U-väärtus, seda vähem soojust läheb akna kaudu hoonest kaduma. 

Nüüdisaegsetes akendes on kasutusel kahe- või kolmekordne klaaspakett. Mida rohkem klaaskihte, seda tõhusam soojapidavus.

Näiteks Klarvindueri pakutava kahekordse klaaspaketiga akna U-väärtus on 1,1 ja kolmekordse klaaspaketiga akna U-väärtus koguni 0,7. Remargina olgu lisatud, et aknale, mille U-väärtus ehk energiakadu jääb alla ühe vati aknapinna ruutmeetri kohta antakse hinnang “väga hea”.

Klaaspakett üksi siiski akna soojapidavust ei määra. Tähtis on ka akna raam ja selle materjal ning kogu akna koostekvaliteet.

Puitaknad on kauakestvad, kaunid ja mis eriti oluline – nad mitte ainult ei mõju soojalt, vaid on ka seda tuntavalt.

Klarvindueri puitaknad valmivad aeglase kasvuga kvaliteetsest männipuidust. Akende raamides kasutatakse spetsiaalselt Lõuna-Eesti, Soome ja Rootsi parimatest kasvukohtadest pärit aeglase kasvuga männipuitu. Tootmisprotsess käib alates tooraine valimisest kuni akna valmimiseni rangete kvaliteedikontrolli nõuete järgi. Nüanssideni timmitud produktsioon tagab akende tipptasemel kvaliteedi ja vastavuse  energiatõhususe standarditele. 

Puitalumiiniumakende puhul tarvitab ettevõte tunnustatud kvaliteediga Alumeco alumiiniumprofiile, mis tõstavad akende soojapidavust veelgi ning samas ka nende ilmastikukindlust ning eluiga.

Investeering akendesse tasub end alati ära

Akende kestusaeg on suhteliselt pikk ja valikud, mida langetate täna, mõjutavad rahakotti veel aastaid. 

Akende soojapidavuse osas järeleandmiste tegemine ja kokkuhoid osutub pikemas plaanis tavaliselt kordi kulukamaks, kui mitte nii väga soojakindlate akende valikul saavutatud näiline rahaline võit. Näiteks valides kahekordse klaaspaketiga akna asemel kolmekordse klaaspaketiga puitakna hoiate kümne aasta jooksul igalt akna ruutmeetrilt kokku ca 35 kilovatti energiat. 

Lõpetuseks ei tasu unustada, et kinnisvara väärtus sõltub lisaks asukohale ja esteetilisele välimusele aina enam tema energiatõhususest ning soojapidavad aknad on üks oluline lüli efektiivse energiatõhususe saavutamisel.