Skip to content

Õhksoojuspumbad jt soojuspumbad – teejuht algajale

soojuspump

Alanud kütteperiood on taas pannud paljud inimesed mõtlema kütteliikide peale.

Küttekulud on paljudes majapidamistes suurima osakaaluga ja seetõttu on oluline läbi mõelda, milline kütteliik koju sobib.

Kütteliigid on võimalik jagada taastuvate allikate ja taastumatute allikate põhjal. Taastuvaks kütteliigiks on näiteks päikesel, maasoojusel, veel, õhul jt ja taastumatuteks (ehk fossiilsed) elektriküttel, puuküttel jt põhinevad kütteliigid.

Kirjutatud reegel õige kütteallika valimiseks puudub, kõik sõltub eelkõige hoone tüübist, planeeringust, elanike arvust jms. Küll aga on tõusuteel õhksoojuspumbad ja küttelahendused, mis põhinevad lisaks õhule ka maa ja vee soojusel. Erinevad soojuspumbad on: õhksoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad ja maasoojuspumbad.

Soojuspumpasid pakuvad paljud erinevad edasimüüjad, seega peab klient teadlikult valima parima ettevõtte, kes pakub hea hinnaga ja kvaliteediga soojuspumpade müüki ning paigaldust. Soodsad soojuspumbad on müügil näiteks KliimaMarketis, samuti saab usaldada ettevõtte eksperte, kes on paljudele kodudele kvaliteetset teenust pakkunud.

Millist soojuspumpa valida?

Õhksoojuspumbadsoojusenergia saadakse õhust ja pumbatakse õuest sinu tuppa. Enamik õhksoojuspumpasid on inverter-tüüpi pumbad, mis lihtsalt öeldes tähendavad seda, et neid on võimalik kasutada talvisel perioodil kütmiseks ja suvisel perioodil ruumi õhutamiseks. Inverter-tüüpi õhksoojuspump on kütteallikas ja konditsioneer samal ajal.

Õhksoojuspumbad on ideaalsed väiksemates majapidamistes ning tihtipeale soovitavad eksperdid kütteallikat kombineerida mõne teise alternatiivse soojaallikaga, et tagada efektiivne ja säästlik kütmine. Populaarsust koguvad just ahiküttel põhinevad elamud, millesse soetatakse ka õhksoojuspump – niimoodi on garanteeritud stabiilne temperatuur siseruumides.

Õhk-vesi soojuspumbadvälisõhku salvestatud soojusenergia suunatakse hoonesse vee soojendamiseks, mis omakorda suunatakse radiaatoritesse ja/või põrandaküttesse. Õhk-vesi soojuspumba peamine erinevus õhksoojuspumbast on see, et see sobib väga hästi peamiseks kütteallikaks hoonesse.

Suuremad majapidamised ja büroohooned võiksid eelistada õhk-vesi soojuspumpa klassikalisele õhksoojuspumbale.

Maasoojuspumbadsoojusenergia saadakse maasoojusest. Sooja vee saamiseks ja siseruumide kütmiseks toodab maasoojuspump energiat maasoojusest. See sobib kõikidele hoonetele, mille ümbruses on vaba maapinda, kuhu saab maasoojuspumba puuraugu kaevata. Eelnevate soojuspumpadega võrreldes on maasoojuspumba paigaldamine kõige keerulisem ja vajab kindlasti ekspertide abi.

Maasoojuspumbad on kõige efektiivsemad soojuspumbad – need suudavad toota mõnevõrra efektiivsemalt soojusenergiat kui teised soojuspumbad.

Kui soovid soetada soojuspumpa, siis pöördu edasimüüjate poole ja võta kaasa vajaminevad lähteandmed:

  • hoone plaan, läbilõige;
  • kirjeldus olemasolevast soojusjaotusest maja sees;
  • elanike arv ja keskmine soojusenergia tarbimine,
  • maasoojuspumpade jaoks ka geodeetilised joonised.